Про нас

Засновано1994 року як науково-дослідну установу в підпорядкуванні Міністерства культури для прикладних досліджень та аналізу проблем української культури, розробки науково-практичних рекомендацій у галузі культурної політики.
 
БАЧЕННЯ
Ключовими елементами культурної політики та культурної стратегії на всіх етапах – від планування до реалізації та звітності – є вивчення та використання міжнародного успішного досвіду, аналіз, оцінка і моніторинг.
 
МЕТА
Створення науково-аналітичної платформи міжнародного рівня з досліджень, генерування, вивчення, обміну та апробації ідей та методів у галузі культурного розвитку.
 
НАПРЯМКИ
Культурна політика
Регіональний культурний розвиток і нематеріальна культура
Законодавчі розробки та проблеми фінансування культури
Інноваційні технології та популяризація культури
 
СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ
Культурна політика
Аналітичний супровід стратегічних завдань розвитку української культури на основі дослідження та моніторингу культурної ситуації та вивчення світового досвіду формування та реалізації культурної політики.
 
Введення поняття культурних (креативних) індустрій в науково-дослідний та законодавчий обіг в Україні, спираючись на європейські та світові підходи, запровадження методики оцінки їхньої ефективності.
 

Регіональний культурний розвиток і нематеріальна культура

Дослідження стану та проблем збереження і розвитку нематеріальної культури як невід’ємної складової регіонального культурного розвитку та місцевої ідентичності.
 
Аналіз діяльності мережі закладів культури в сучасних умовах, дослідження та запровадження нових форм організації надання культурних послуг, розширення участі, розвитку аудиторії.
 
Законодавчі розробки та проблеми фінансування культури
Оцінка існуючої законодавчої та нормативної бази, моніторинг ефективності прийнятих і запроваджених легітимних рішень, розробка нормативно-правових інструментів досягнення стратегічних цілей культурної політики.
Дослідження економічної складової культури та культурної складової соціально-економічного розвитку.
 
Інноваційні технології та популяризація культури
Міжнародна співпраця: програми, проекти, дослідження. Сприяння обміну ідеями, науковими розробками, методичними підходами на національному та міжнародному рівнях. Популяризація української культури та науки у світі. Формування сучасного українського науково-культурного наративу.
Моделювання та запровадження інноваційних та комунікаційних технологій у сфері культурного розвитку.
Формування інструментів оцінки та системи показників вимірювання успішності на основі світової та європейської практики.