У тему: щодо розвитку питання про креативні індустрії в Україні

У Верховній Раді України 17 липня 2017 року зареєстровано проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про культуру» (щодо визначення поняття «креативні індустрії»), поданий групою депутатів: Єленським В.Є., Подоляк І.І., Бригинцем О.М., Княжицьким М.Л., Рибчинським Є.Ю., Мепарішвілі Х.Н.

У Пояснювальній записці до проекту закону сказано, зокрема:

«Відсутність законодавчо встановленого терміну «креативні індустрії», який широко застосовується в країнах ЄС і є переліком видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком індивідуальної творчості, навичок і таланту, унеможливлює відповідну державну політику в сфері культури, спрямовану на заохочення розвитку нових секторів економіки, інноваційних творчих кластерів, формування підприємницьких умінь та навичок серед представників творчих професій».

І далі:

«Введення в нормативний обіг терміну «креативні індустрії» дозволить чітко ідентифікувати ті види діяльності, які створюють творчі послуги та продукт, потребують належних форм державної підтримки для забезпечення їх органічного розвитку, і підпадають під дію Програми ЄС «Креативна Європа» 2014-2020, до якої в 2016 році приєдналася Україна, а також Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року, зобов’язання щодо якої встановлено в статтях 439-440 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

За результатами впровадження проекту із адаптації, дослідження та запровадження системи індикаторів ЮНЕСКО в Україні (Індикаторів впливу культури на соціально-економічний розвиток – CDIS), який реалізовувався Українським центром культурних досліджень спільно з програмою ЄС та Східного партнерства «Культура і креативність» встановлено, що в Україні внесок культурних індустрій до ВВП становить щонайменше 4,04 %. Цей внесок є набагато меншим за внесок галузей сільського, лісового та рибного господарств (11,65%), але цілком порівнюваний із добувною промисловістю і розробленням кар'єрів (5,72%), фінансовою та страховою діяльністю (5,11%), будівництвом (2,67%)».

Автори законопроекту пропонують пристати на такий підхід:

«Згідно з класифікацією ЮНКТАД до креативних індустрій відносяться:

− традиційна культура: творчі ремесла, декоративне-прикладне мистецтво, фестивалі;

− культурні пам’ятки: бібліотеки, археологічні пам’ятки, музеї, виставки;

− аудіовізуальні медіа: кінематограф, телебачення, радіомовлення;

− медіа: програмне забезпечення, відеоігри;

− дизайн: мода, графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн інтер’єру;

− креативні послуги: культурні і цифрові послуги, реклама;

− образотворче і сценічне мистецтва».

Цілковито підтримуючи ініціативу авторів законопроекту і наголошуючи на нагальній необхідності введення в нормативний обіг терміну, що сприяє розвитку сучасного культурного і креативного секторів, пропонуємо розглянути існуючі моделі класифікацій креативних індустрій для формування українського підходу.

Вид КІ

ЮНЕСКО

Велика Британія

Канада

Австралія

Данія

Литва

Тайвань

Україна

Музика

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

?

Виконавське мистецтво

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

?

Образотворче мистецтво

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

?

Ремесла

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

?

Дизайн

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

?

Мода

 

Х

         

?

Книговидання

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

?

ТВ і радіо

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

?

Кіно, відео

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

?

Реклама

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

?

Архітектура

Х

Х

   

Х

Х

Х

?

Культурні об'єкти

     

Х

Х

 

Х

?

Програмне забезпечення

Х

Х

Х

   

Х

Х

?

Комп'ютерні та відеоігри

 

Х

       

Х

?

Творчий спосіб життя

           

Х

?

Інше

Х

 

Х

Х

Х

Х

 

?

Джерело: R.Strazdas, J.Černevičiūtė, Ž. Jančoras, R. Kregždaitė, V. Morkevičius. Macro, meso and micro factors for creative industry development: continuous improvements and system innovations. Vilnius, 2015

 

Команда УЦКД

Публікації: