Дослідження

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА 2016РІК

1. Науковий аналіз та супровід проектів нормативних актів, спрямованих на вдосконалення правової бази галузі культури (2014-2016 рр. завершення теми)

1.1.Мінімальні норми виступів артистичного, художнього персоналу та мистецьких колективів, які належать до сфери управління Міністерства культури України

1.2. Імплементація сучасних тенденцій театральної справи Європи у практичну діяльність вітчизняних мистецьких колективів.

2.Культурні індустрії як чинник соціально-економічного розвитку України
(2014-2016 рр. завершення теми)

2.1 Культурні індустрії як чинник соціально-економічного розвитку України

3.Розробка, запровадження та моніторинг інноваційних стратегій регіонального і місцевого культурного розвитку
(2014-2016 рр.завершення теми)
3.1 Науковий аналіз реалізації Програми Ради Європи «Інтеркультурні міста» та проекту ЄС/Ради Європи COMUS в Україні та їх вплив на розвиток державно-приватного партнерства в Україні
3.2 Науковий супровід, експертна підтримка та моніторинг реалізації міжнародних угод (Конвенція ЮНЕСКО про охорону та заохочення різноманітних форм культурного самовираження, Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини) та програм (програма ЄС Східноєвропейського культурного партнерства «Культура і креативність», «Креативна Європа») та ін.
3.3 Науковий супровід, моніторинг та методичне забезпечення реалізації програми «Український інститут – Інститут Т. Шевченка».
3.4 Стан і тенденції розвитку та використання мов в Україні: позиція української мови як державної в усіх сферах життя; стан забезпечення мовних прав українців; мовна ситуація в книговиданні та ЗМІ
3.5 Трансформація релігійної ідентичності українців в процесі соціально-політичних змін в державі кінця 2013 початку 2015 років
3.6 Моніторинг імплементації законів України про культурну спадщину, національний культурний продукт, нематеріальну культурну спадщину

4.Науковий супровід дослідного впровадження та доопрацювання Порядку обліку музейних предметів в електронній формі
(2014-2016 завершення теми)
4.1. Науковий супровід дослідного впровадження та доопрацювання Порядку обліку музейних предметів в електронній формі

5.Дослідження і розробки з питань розвитку культурно-мистецької освіти 
(2014-2016 рр. завершення теми)
5.1 Аналіз забезпечення кадрами мистецьких закладів, установ та організацій в контексті реформування сфери культури

6. Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: стан та перспективи розвитку
(2015-2016 рр.завершення теми)
6.1 Дослідження традиційної культури України ХХІ століття як складової культурної політики
6.2 Інформаційний моніторинг та науковий аналіз діяльності обласних центрів народної творчості та клубних закладів в регіонах України з рекомендаціями щодо вдосконалення їх роботи 
6.3 Моніторинг, життєдіяльності та зміни елементів нематеріальної культурної спадщини
6.4 Моніторинг діяльності обласних центрів народної творчості, клубних закладів як центр місцевої активності щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини

7.Нематеріальна культурна спадщина в контексті культурної політики України (2016-2018рр. нова тема)
7.1 Дослідження та збереження нематеріальної культурної спадщини як складової культурної політики: європейський досвід
7.2 Проблеми збереження та перспективи використання об'єктів(елементів) нематеріальної культурної спадщини в Україні
7.3 Науковий супровід питань імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини та формування Переліку об'єктів(елементів) нематеріальної культурної спадщини
7.4 Дослідження ефективності використання об'єктів(елементів) нематеріальної культурної спадщини України

8.Методологія створення Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини
(2016-2018 рр.нова тема)
8.1 Науковий інструментарій фіксації та репрезентації елементів нематеріальної культурної спадщини
8.2 Аналіз зарубіжного досвіду критеріїв відбору елементів НКС, наукового інструментарію, документування елементів
8.3 Форми удосконалення Національного електронного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини

9. Аналіз стану музейних закладів та розробка критеріїв ефективності їхньої діяльності
(2016-2018рр. нова тема)
9.1 Аналіз стану музейних закладів
9.2 Розробка критеріїв ефективності їхньої діяльності музейних закладів

10.Збереження культурної спадщини України в умовах кризи та надзвичайних ситуацій
(2016-2018 рр. нова тема)
10.1 Збереження культурної спадщини України в умовах кризи та надзвичайних ситуацій

Теми виконуються на замовлення Міністерства культури України і сформульовані відповідно до замовлення