Про проект Закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обмеження проведення гастрольних заходів на території держави-агресората на території України, в тому числі на тимчасово окупованій території України) реєстр. №6660 від 29.06.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62160

Законопроект передбачає низку змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні», якими пропонується заборонити або обмежити проведення окремих гастрольних заходів, що мають наступні ознаки.

1. Забороняється проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами України, на території держави-агресора.

Закон України «Про гастрольні заходи в Україні» визначає  загальні  засади організації гастрольних заходів в Україні (преамбула до Закону). Гастролерами є заклади, підприємства і організації культури, творчі колективи, окремі виконавці, які здійснюють гастрольні заходи на території України (стаття 1 Закону).

Тож організація та проведення гастрольних заходів за межами території України, встановлення обмежень та заборон на проведення таких заходів не є предметом регулювання Закону України «Про гастрольні заходи в Україні».

2. Забороняється проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами України, на тимчасово окупованій території, визначеній Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія України (Автономна Республіка Крим і м. Севастополь) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Україна зобов’язується підтримувати і забезпечувати економічні, фінансові, політичні, соціальні, інформаційні, культурні та інші зв’язки з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території (частина 2 статті 5 Закону).

Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (частина 1 статті 10 Закону).

Таким чином, реалізація заборони проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами України, на тимчасово окупованій території вступатиме у суперечність з нормами Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

3. Забороняється проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами України, на тимчасово окупованій території окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та до відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Згідно з Законом України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» тимчасово, на три роки з дня набрання ним чинності, запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, до яких належать райони, міста, селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України.

Особливий порядок місцевого самоврядування (статті 2-9 Закону) не набрав чинності, оскільки не набули повноважень органи місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, що мали би бути обраними на позачергових виборах, проведених відповідно до Конституції України (частина 4 статті 10 Закону). Отже, де-юре на територію окремих районів Донецької і Луганської областей повною мірою розповсюджуються закони України.

Варто зазначити, що всі три запропоновані заборони по відношенню до вітчизняних гастролерів не мають чіткого механізму їхньої реалізації, а також чітких кваліфікаційних ознак складу злочину, що ускладнить застосування запропонованої нової статті 304-1 «Порушення заборони на проведення гастрольних заходів» Кримінального кодексу України.  

4. Забороняється проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами держави-агресора, на території України, крім випадків коли:

а) гастролер до початку відповідного гастрольного заходу надав організаторам гастрольного заходу письмову заяву про засудження окупації території України державою-агресором за формою, що відповідає примірній формі, встановленій Кабінетом Міністрів України;

б) фізичні особи, які є громадянами держави-агресора, але які іммігрували до України на постійне місце проживання, визнані особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні, відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування та отримали посвідку на тимчасове проживання;

в) гастролери неодноразово публічно засуджували окупацію території України державою-агресором, про що є відповідні публікації в засобах масової інформації.

Запропоновані заборони проведення гастрольних заходів гастролерами, які є громадянами або резидентами держави-агресора, на території України вже мали місце у положеннях проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України стосовно обмеження використання медійної продукції держави-агресора» (реєстр. № 4303 від 25.03.2016). Тоді опоненти законодавчої ініціативи зауважували, зокрема, що прийняття цього законопроекту унеможливить гастролі на території України навіть тих артистів, які засуджують окупацію території України Російською Федерацією. Адже письмова заява чи сам факт виступу російського артиста в Україні розцінюватиметься органами влади держави-агресора однозначно негативно з усіма правовими і соціальними наслідками. Верховна Рада України 06 жовтня 2016 року не підтримала законопроект № 4303 у першому читанні, його було відхилено і знято з розгляду.

5. Забороняється проведення гастрольних заходів гастролерами, які є іноземними громадянами, особами без громадянства або резидентами іноземної держави, на тимчасово окупованій території, визначеній Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та на тимчасово окупованій території окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та до відновлення повного контролю України за державним кордоном України.

Тимчасово окупована територія України (Автономна Республіка Крим і м. Севастополь) є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

Відповідно до частини 2 статті 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду. Законом вже передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Слід також зауважити, що проведення гастрольних заходів підпадає під регулювання Генеральної угоди з торгівлі послугами. Відхилення від зобов’язань, взятих на себе Україною в рамках Світової Організації Торгівлі (СОТ), може стати предметом чергової суперечки між Російською Федерацією та Україною. Так, нещодавно, 19.05.2017 від Постійного Представництва РФ при СОТ було отримано офіційну вимогу на проведення консультацій в рамках механізму врегулювання суперечок СОТ у зв’язку із «сталою практикою торговельних обмежень з боку України». Предметом оскарження, зокрема, стали Закони України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» від 05.02.2015р. №159-VIII; «Про внесення зміни до статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» від 29.03.2016р. № 1046-VIII; «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту» від 08.12.2016р. № 1780-VIII тощо.

Виходячи із зазначеного, прийняття нових обмежень чи заборон проведення гастрольних заходів слід було б узгодити з  Мінекономрозвитку, на яке покладено завдання забезпечувати захист прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ (Порядок забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі, затверджений Постановою КМУ № 346 від 01.06.2016).

Узагальнюючий висновок: законопроект потребує суттєвого доопрацювання та узгодження з Урядом (Мінекономрозвитку).

 

Віталій Бабенко,

заступник керівника Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності,

к.е.н., старший науковий співробітник УЦКД