ФІНАНСУВАННЯ КУЛЬТУРИ У 2018 р. – ТЕНДЕНЦІЇ Й ВИСНОВКИ

Проаналізувавши проект Державного бюджету України на 2018 рік у частині фінансування культури і мистецтва загалом та Міністерства культури України зокрема, взявши до уваги дані Держказначейства України щодо виконання бюджетів усіх рівнів, дані Держкомстату України щодо індексу споживчих цін, врахувавши динаміку показників бюджетування культури і мистецтва протягом останніх років, можна дійти наступних висновків.

Віталій БАБЕНКО,
заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності
, к.е.н.

    І. Культура і мистецтво у Зведеному бюджеті України
1. У Зведеному бюджеті України на 2018 рік заплановано подальше зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво. Позитивна тенденція триватиме третій рік поспіль. 2016 року зафіксовано їхнє зростання на 21,4 %, 2017 очікується зростання на 47,8 %, 2018 – на 10,0 % (до 17 166,7 млн грн.).    Зростання бюджетних видатків на культуру і мистецтво відбудеться як за рахунок Державного бюджету України (планується 4 385,2 млн грн.), так і місцевих бюджетів (12 781,5 млн грн.).


Рис. 1. За даними Держказначейства України і матеріалами до проекту ДБУ-2018

2. Найбільше зростання номінальних видатків на культуру і мистецтво фіксується цього, 2017 року. Так, за даними Держказначейства України, протягом січня-липня 2017 року бюджетування культури та мистецтва зросло на 52 % порівняно з відповідним періодом минулого року. Цей показник перевищив динаміку як Зведеного бюджету України загалом (25,1 %), так і динаміку інших соціальних сфер – освіти (41,5 %) та охорони здоров’я (35,9 %) зокрема. 
Але найголовнішим є те, що зростання видатків на культуру і мистецтво другий рік поспіль продовжує випереджати Індекс споживчих цін. Що дає підстави стверджувати не тільки про номінальне, але й про реальне зростання видатків на культуру і мистецтво у Зведеному бюджеті України. 

Рис. 2. За даними Держказначейства і Держкомстату України

3. Попри реальне зростання видатків Зведеного бюджету України на культуру і мистецтво, що триває з 2016 року, наступного, 2018 року, поки не вдасться досягнути бюджетування галузі бодай на рівні 2014 року. 
В інших соціальних сферах – освіті та охороні здоров’я – ситуація аналогічна. Хоча освіта впритул наблизиться до докризового рівня. 


Рис. 3. За даними Держказначейства і Держкомстату України

4. В Україні спостерігається високий рівень децентралізації у бюджетному фінансуванні культури та мистецтва. Протягом 2014-2016 рр. частка місцевих бюджетів сягала рекордних 82 %. 
Хоча у 2017-2018 рр. очікується відновлення докризового показника – 75%. 

ІІ. Культура і мистецтво у Державному бюджеті України

5. Протягом 2014-2016 рр. динаміка Державного бюджету України випереджала динаміку видатків Міністерства культури України. Культура і мистецтво не були пріоритетними сферами фінансування. Що й не дивно, зважаючи на необхідність зміцнення обороноздатності країни, погашення зовнішніх державних боргів, рефінансування та підтримки банківської системи України тощо.
Однак у 2017-2018 рр. очікується випереджаюче зростання видатків Мінкультури по відношенню до загальних видатків Держбюджету (2017 року – 161,3 % проти 122,8 %; 2018 року – 127,0 % проти 112,7 %). 

Рис. 4. За даними Держказначейства України і матеріалами до проекту ДБУ-2018

6. Плановані на 2018 рік видатки розвитку Міністерства культури України зростають у 2,8 рази, з 187,6 млн грн. до 522,7 млн грн.
Вперше видатки розвитку Мінкультури досягнуть рекордних 9,6 % бюджету Міністерства.

Найбільше видатків розвитку буде проведено за такими програмами:

КПКВК 1801280 «Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури» - 223 млн грн. (більше на 154 млн грн. порівняно з 2017 р.);
КПКВК 1801170 «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин» - 203 млн грн. (більше на 148 млн грн.);
КПКВК 1801030 «Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» - 48 млн грн. (більше на 36 млн грн.). 

Рис. 5. За даними Держказначейства України і матеріалами до проекту ДБУ-2018

7. Фінансування бюджетних програм Міністерства культури України у номінальних показниках по загальному фонду зросте на 27,7 %.
Динаміку видатків по загальному фонду за 2015-2018 рр. у розрізі окремих кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК) можна прослідкувати у Додатку № 1.

8. Слід зауважити такі аспекти фінансування бюджетних програм Мінкультури у 2018 році:
 
8.1. Половину всіх видатків Мінкультури за загальним фондом планується спрямувати на:
освіту і підготовку кадрів для сфери культури і мистецтва – 1 083 млн грн. або близько 21 % всіх видатків;
фінансову підтримку національних театрів – 1 015 млн грн. або майже 20% всіх видатків;
підтримку кіно – 518 млн грн. або близько 10 % всіх видатків.

8.2. У проекті Державного бюджету України на 2018 рік заплановано суттєве збільшення фінансування Українського інституту національної пам’яті – у 2,15 рази (до 57,4 млн грн.), що позитивно вплине на його функціонування;

8.3. Фінансування низки бюджетних програм залишиться на минулорічному рівні, а саме:
КПКВК 1801020 «Прикладні розробки у сфері розвитку культури» - 1 млн грн.;
КПКВК 1801100 «Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"» - 6,2 млн грн.;
КПКВК 1801300 «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин»   -     6,9 млн грн.;
програми Державного агентства України з питань кіно (КПКВК 1806030, 1806050, 1806060) – 505,7 млн грн.

8.4. Започатковано нову бюджетну програму КПКВК 1801140 «Забезпечення функціонування Українського культурного фонду» з фінансуванням 200 млн грн. 

8.5. Ліквідовано програму КПКВК 1801050 «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації», оскільки на фінансування з місцевих бюджетів передаються Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв, Відокремлений підрозділ "Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв", Київське державне хореографічне училище.

8.6. Перегруповано окремі бюджетні програми:
перейменовано програму КПКВК 1801130 «Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва» на:
КПКВК 1801130 «Державна підтримка діячів культури і мистецтва»;
об’єднано дві бюджетні програми КПКВК 1801170 «Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови» і КПКВК 1801260 «Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин» в одну програму:
КПКВК 1801170 «Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин»;
об’єднано три бюджетні програми КПКВК 1801210 «Організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності», КПКВК 1801230 «Здійснення проектних робіт та будівництво Меморіалу українських героїв для увічнення пам'яті загиблих воїнів під час антитерористичної операції», КПКВК 1801280 «Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"» в одну програму:
КПКВК 1801280 «Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури»;
вилучено підтримку вітчизняних гастролерів з КПКВК 1801300.

9. Фінансування бюджетних програм Міністерства культури України у номінальних показниках по спеціальному фонду зросте на 16,5 %.
Динаміку видатків по спеціальному фонду за 2015-2018 рр. у розрізі окремих кодів програмної класифікації видатків та кредитування бюджету (КПКВК) можна прослідкувати у Додатку № 2.

Додаток 1

 

Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву, Держкомтелерадіо

(по загальному фонду)

     

тис.грн.

   

2015 (касове виконання)

2016 (касове виконання)

2017 (затверджено)

2018 (проект)

 

РАЗОМ

2 313 551,50

2 544 058,50

4 174 561,00

5 316 605,60

1800000

Міністерство культури України

2 182 237,60

2 408 876,50

4 022 974,30

5 136 212,50

1801000

Апарат Міністерства культури України

2 037 117,60

2 139 905,60

3 481 781,70

4 560 619,70

1801010

Загальне керівництво та управління у сфері культури

23 740,60

30 233,10

53 262,50

95 139,50

1801020

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

4 708,60

4 663,60

1 000,00

1 000,00

1801030

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

83 031,60

85 169,10

138 130,70

209 924,70

1801050

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

17 465,90

17 782,30

22 030,70

на місцеві бюджети

1801060

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

480 140,70

504 500,10

704 629,90

850 327,80

1801070

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

10 769,50

11 611,20

17 049,80

22 263,00

1801100

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

6 183,60

6 183,70

6 185,30

6 185,30

1801110

Фінансова підтримка національних театрів

540 289,70

547 799,90

907 047,00

1 015 351,00

1801120

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

328 016,40

329 559,20

537 387,90

590 891,00

1801130

Державна підтримка діячів культури і мистецтва

7 239,90

9 013,30

16 373,00

23 363,70

1801140

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду

 

 

 

200 000,00

1801170

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

57 333,30

79 742,70

94 148,10

260 091,50

 

у тому числі здійснення заходів щодо забезпечення підготовки і проведення щорічного національного мистецького фестивалю у м. Кропивницький

 

 

7 000,00

 

1801190

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

292 326,80

316 743,90

508 993,00

610 062,90

1801280

Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури

 

 

69 000,00

223 000,00

1801300

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин

7 427,80

7 319,10

7 431,40

6 852,10

1801480

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

1 897,40

2 748,80

3 843,40

4 003,00

1801490

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

176 545,80

186 835,60

301 593,70

347 816,90

 

у тому числі погашення кредиторської заборгованості Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

 

 

7 871,40

 

1801560

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

 

 

80 000,00

94 347,30

 

у тому числі створення цифрової бібліотеки

 

 

20 000,00

 

1801820

Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

 

 

10 000,00

 

1801830

Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. №5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища. Без зміни конфігурації даху

 

 

3 675,30

 

1806000

Державне агентство України з питань кіно

136 700,70

255 780,70

514 452,50

518 217,00

1806010

Керівництво та управління у сфері кінематографії

4 087,30

5 569,50

8 732,50

12 497,00

1806030

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

129 289,70

246 814,40

500 000,00

500 000,00

1806050

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

2 891,90

3 296,80

5 300,00

5 300,00

1806060

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

431,80

100,00

420,00

420,00

1809000

Український інститут національної пам'яті

8 419,30

13 190,20

26 740,10

57 375,80

1809010

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

5 666,60

8 229,80

13 171,10

21 705,10

1809020

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

2 752,70

4 960,40

13 569,00

35 670,70

3600000

Міністерство юстиції України

90 888,20

93 658,50

151 586,70

180 393,10

3609000

Державна архівна служба України

90 888,20

93 658,50

151 586,70

180 393,10

3609010

Керівництво та управління у сфері архівної справи

9 441,40

8 761,40

17 237,40

25 357,50

3609020

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

5 343,70

5 828,40

8 291,50

9 280,80

3609030

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

76 103,10

79 068,70

126 057,80

145 754,80

1700000

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

40 425,70

41 523,50

0,00

0,00

1701110

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

40 425,70

41 523,50

 

 

           

 

 

Додаток 2

 

Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву (по спеціальному фонду)

     

тис.грн.

   

2015 (касове виконання)

2016 (касове виконання)

2017 (затверджено)

2018 (проект)

 

РАЗОМ

253 986,40

257 855,20

275 808,20

323 606,30

1800000

Міністерство культури України

243 787,80

246 548,50

259 776,90

302 698,60

1801000

Апарат Міністерства культури України

239 706,60

241 841,80

258 276,90

300 198,60

1801020

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

2 626,60

2 960,70

 

 

1801030

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

1 697,40

1 825,10

1 366,40

1 412,40

1801050

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

1 810,10

1 930,60

4 135,70

на місцеві бюджети

1801060

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації

125 064,10

134 310,80

151 324,30

176 536,40

1801070

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

21 147,50

23 655,40

36 650,30

40 033,20

1801190

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

27 054,80

32 652,90

27 420,40

37 892,60

1801490

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

60 306,10

44 506,30

37 379,80

44 324,00

1806000

Державне агентство України з питань кіно

4 081,20

4 706,70

1 500,00

2 500,00

1806030

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

4 081,20

4 706,70

1 500,00

2 500,00

3600000

Міністерство юстиції України

10 198,60

11 306,70

16 031,30

20 907,70

3609000

Державна архівна служба України

10 198,60

11 306,70

16 031,30

20 907,70

3609010

Керівництво та управління у сфері архівної справи

 

 

0,10

0,10

3609020

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

39,40

687,90

108,20

108,20

3609030

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

10 159,20

10 618,80

15 923,00

20 799,40