Юнеско

Нести мир у свідомість чоловіків і жінок

ЮНЕСКО працює над створенням умов для діалогу між цивілізаціями, культурами і народами, що ґрунтується на повазі спільних цінностей. Саме за допомогою цього діалогу світ може прийти до глобального розуміння сталого розвитку, що охоплює дотримання прав людини, взаємну повагу та зменшення тягаря злиднів - все це становить суть місії та діяльності ЮНЕСКО.

В основі всіх стратегій і заходів ЮНЕСКО лежать широкі цілі й конкретні завдання міжнародного співтовариства - узгоджені на міжнародному рівні цілі в галузі розвитку, включаючи Цілі розвитку, сформульовані в Декларації тисячоліття (ЦРТ). Досягненню цих цілей сприяє унікальний характер сфер компетенції ЮНЕСКО, що охоплюють освіту, науку, культуру, комунікацію та інформацію.

Місія ЮНЕСКО полягає у сприянні зміцненню миру, викорінення злиднів, сталого розвитку та міжкультурному діалогу за допомогою освіти, науки, культури, комунікації та інформації. У центрі уваги Організації знаходяться, зокрема, два глобальних пріоритету:

  • Африка.
  • Гендерна рівність.
     

А також ряд всеосяжних цілей:

  • Забезпечення якісної освіти для всіх і навчання протягом усього життя.
  • Мобілізація наукових знань і політики в інтересах сталого розвитку.
  • Рішення виникаючих соціальних і етичних завдань і проблем.
  • Заохочення культурного розмаїття, міжкультурного діалогу та культури світу.
  • Побудова інклюзивних товариств знань за допомогою інформації та комунікації.

Офіційний сайт ЮНЕСКО 
http://en.unesco.org/
http://www.unesco.org/culture/ich/